Άδεια Οδήγησης:  Το δίπλωμα του οδηγού του μισθωμένου αυτοκινήτου πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία ενοικίασης από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι κάτοχος Διεθνούς Άδεις Οδήγησης.  

Ηλικία Οδηγού: Ο οδηγός του μισθωμένου αυτοκινήτου πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών.

Επιπλέον Οδηγός: Δεν υπάρχει χρέωση για επιπλέον οδηγό.

Καύσιμα:  Ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου στο ντεπόζιτο. Εάν επιστρέψει το αυτοκίνητο με λιγότερο καύσιμο από αυτό που είχε όταν το παρέλαβε, τότε θα χρεωθεί με το κόστος του καυσίμου που καταναλώθηκε.

Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή μπορεί να γίνει με μετρητά η με πιστωτική Κάρτα.  Η κάρτα American Express δεν γίνεται αποδεκτή.

Παιδικά Καθίσματα:  Παιδικά καθίσματα για χρήση των ενοικιαστών είναι διαθέσιμα, κατόπιν συνεννόησης κατά την κράτηση, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Παραλαβή και Επιστροφή του αυτοκινήτου:  Μπορεί να γίνει οπουδήποτε στο νησί,  χωρίς κάποια επιπλέον χρέωση.

Τροχαίες Παραβάσεις:  Όλες οι κλήσεις της τροχαίας και λοιπές επιπτώσεις  βαρύνουν τον μισθωτή.

Ασφαλιστική Κάλυψη:

1. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης ( Υποχρεωτική Ασφάλιση) / Καλύπτει όλα τα συμβόλαια ενοικίασης χωρίς επιπλέον κόστος

Καλύπτει: 

 • Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα μέχρι το ποσό των 1.220.000 ευρώ
 • Υλικές Ζημιές Τρίτων ανά ατύχημα έως το ποσό των 1.220.00 ευρώ
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα μέχρι το ποσό των 30.000 ευρώ
 • Θάνατο,  μόνιμη ολική ανικανότητα  και νοσηλευτικά έξοδα οδηγού μέχρι το ποσό των 12.000 ευρώ   
 • Νομική Προστασία μέχρι το ποσό των 15.000 ευρώ

Δεν Καλύπτει:

 • Ζημιές στο ενοικιαζόμενο όχημα
 • Θάνατο ή σωματικές βλάβες των επιβαινόντων
 • Κλοπή προσωπικών αντικειμένων εντός του οχήματος
 • Ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος, στην οροφή, στην κεραία, στους καθρέφτες και  στα ελαστικά του αυτοκινήτου αλλά και θραύση κρυστάλλων.
 • Ζημιές που προκλήθηκαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης.
 • ΣΘάνατο τρίτων
 • Αντικατάσταση κλειδιών και αλλαγή κλειδαριών

2. Μικτή Ασφάλιση (CDW ή LDW) : Κόστος πέντε ευρώ (5) ημερησίως

 Περιλαμβάνει τις καλύψεις της Αστικής Ευθύνης και επιπλέον: Σε περίπτωση που συμβεί ζημιά στο όχημα της Diakomihalis Travel and Shipping Agency / Rent a Car & Moto ο ενοικιαστής είναι καλυμμένος για το κόστος της επισκευής.  Παρόλα αυτά θα πρέπει να πληρώσει το ποσό ευθύνης που είναι έως 300,00 ευρώ, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του ενοικιαστή.

Η μέγιστη χρέωση της Μικτής Ασφάλισης είναι οι δώδεκα ημέρες (12) ανά συμβόλαιο με την προϋπόθεση ότι η ενοικίαση δεν ξεπερνά τις 31 ημέρες.    

Δεν Καλύπτει:

 • Θάνατο ή σωματικές βλάβες των επιβαινόντων
 • Κλοπή προσωπικών αντικειμένων εντός του οχήματος
 • Ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος, στην οροφή, στην κεραία, στους καθρέφτες και  στα ελαστικά του αυτοκινήτου αλλά και θραύση κρυστάλλων.
 • Ζημιές που προκλήθηκαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης.
 • Θάνατο τρίτων
 • Αντικατάσταση κλειδιών και αλλαγή κλειδαριών

3. Μικτή Ασφάλιση με Μηδενική Απαλλαγή  (Zero Excess) / full insurance : Κόστος δέκα ευρώ (10) ημερησίως

Περιλαμβάνει τις καλύψεις της Αστικής Ευθύνης και επιπλέον: Σε περίπτωση που συμβεί ζημιά στο όχημα της Diakomihalis Travel and Shipping Agency / Rent a Car & Moto ο ενοικιαστής είναι καλυμμένος για το κόστος της επισκευής.   

Η μέγιστη χρέωση της Μικτής Ασφάλισης είναι οι δώδεκα ημέρες (12) ανά συμβόλαιο με την προϋπόθεση ότι η ενοικίαση δεν ξεπερνά τις 31 ημέρες.   

Δεν Καλύπτει:

 • Θάνατο ή σωματικές βλάβες των επιβαινόντων
 • Κλοπή προσωπικών αντικειμένων εντός του οχήματος
 • Ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος, στην οροφή, στην κεραία, στους καθρέφτες και  στα ελαστικά του αυτοκινήτου αλλά και θραύση κρυστάλλων.
 • Ζημιές που προκλήθηκαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης.
 • Θάνατο τρίτων
 • Αντικατάσταση κλειδιών και αλλαγή κλειδαριών